REGULAMIN

Moderator "DeaconFrost"

REGULAMIN

Postprzez DeaconFrost » Pn sty 18, 2016 12:29

I. OGÓLNE ZASADY PRACY W GLOBAL-TRANS

1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
2. Podczas pracy w Global - Trans zabrania się pracy w innych VS.
3. Każdy kierowca zobowiązany jest do poruszania się firmowym zestawem w specyfikacji przedstawionej w dziale "Nasz tabor".
4. Należy jeździć zgodnie z przepisami, unikać wypadków oraz spóźnień z dostawą.
5. Zabrania się tuningu firmowych pojazdów bez zgody właściciela firmy.
6. Każdy kierowca zobowiązany jest do ustawienia polskiej waluty w grze i realnego spalania paliwa.
7. Firma pokrywa wszystkie wydatki związane z dostarczeniem ładunku (paliwo, promy, tunele).
8. Każdemu kierowcy przysługuje prawo do urlopu. Wnioski należy składać w dziale kadr / "Urlopy i zwolnienia"

II. REKRUTACJA

1. Pracownik chcąc podjąć pracę w firmie musi złożyć podanie o pracę (CV) w dziale kadr / rekrutacja.
2. CV może złożyć osoba nie pracująca w innej VS.
3. CV można składać, tylko podczas otwartej rekrutacji.
4. CV należy napisać według wzoru zamieszonego w dziale rekrutacja.
5. Zabrania się ponaglania Zarządu z rozpatrywaniu CV. Każdy taki przypadek oznacza automatyczne odrzucenie Twojego CV

III. ZASADY PRACY W GLOBAL-TRANS

1. Po pozytywnym rozpatrzeniu CV zostajesz przyjęty na okres próbny który trwa jeden miesiąc w czasie, którego należy przejechać 20.000 km.
2. Zakładasz tematy w następujących działach:

- Karta Kierowcy (Dział Kadr),
- Rozliczenia (Dział Księgowości),
- Zlecenia (Dział Spedycji),
- Zlecenia Przetargowe (Dział Spedycji),
- GPS (Dział Spedycji),
- Warsztat (Garaż),
- Myjnia (Garaż),
- Sklep (Garaż),
- Karta Przyjęcia/Zdania Zestawu (Garaż).

3. Nowo przyjęty kierowca ma obowiązek założenia tematów o których mowa w punkcie "III 2" w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od chwili pozytywnego rozpatrzenia CV przez Zarząd. Niezałożenie tematów w w/w terminie będzie skutkować natychmiastowym zwolnieniem z firmy bez wcześniejszego ostrzeżenia.
4. Nowy pracownik wysyła prywatną wiadomość do Właściciela firmy z prośbą o wydanie zestawu na okres próbny.

5. PO OTRZYMANIU ZESTAWU KIEROWCA W GRZE MUSI USTAWIĆ PRZEBIEG POJAZDU ZGODNY Z PRZEBIEGIEM PODANYM W DZIALE NASZ TABOR / "CIĄGNIKI SIODŁOWE" LUB „DOSTAWCZE” ORAZ ZMIENIĆ TABLICE REJESTRACYJNE NA TAKIE JAKIE PODANE SĄ W DZIALE "CIĄGNIKI SIODŁOWE" LUB „DOSTAWCZE” (pomoc w dziale ETS2/"Poradniki")
6. Następnie kierowca wypełnia Kartę Przyjęcia/Zdania Zestawu.
7. Po wykonaniu powyższych kroków zaczynasz wykonywać zlecenia, pamiętając o terminie ich ukończenia. Pierwsze zlecenie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty jego wydania. Nieukończenie zlecenia w w/w terminie oraz brak wniosku o jego przedłużenie wraz z uzasadnieniem będzie skutkowało natychmiastowym zwolnieniem z firmy bez wcześniejszego ostrzeżenia.
8. Należy dostarczać ładunki do państw wyznaczonych w zleceniach.
9. Na początku zlecenia każdy kierowca tankuje do pełna na bazie firmowej.
10. Po dostarczeniu każdego ładunku kierowca ma obowiązek wykonać zdjęcie mapy (miejsca w którym obecnie się znajduje) i umieszczenie go w dziale GPS.
11. Po wykonanym zleceniu należy sporządzić rozliczenie z ukończonego zlecenia oraz edytować swoją kartę kierowcy w dziale kadr.
12. Po każdym zleceniu należy oddać pojazd na warsztat i myjnie. Nieoddanie auta na warsztat i myjnie po zleceniu, wstrzymuje wydanie kolejnego zlecenia i będzie traktowane jako nieukończenie zlecenia, co następnie może skutkować zwolnieniem z firmy.

IV.KIEROWCY

- OKRES PRÓBNY - 0km - 20 000km
- KIEROWCA - 20 001km - 65 000km
- KIEROWCA STAŁY - 65 001km - 150 000km
- SUPER KIEROWCA - 150 001km - 300 000km

V. MECHANIK

1. Zarząd mianuje na to stanowisko osobę, która udziela się w firmie i posiada odpowiednie do danego stanowiska predyspozycje.
2. Mechanik jest odpowiedzialny za prowadzenie garażu firmowego i w zakres jego obowiązków wchodzi:
- zatwierdzanie kosztów mycia,
- zatwierdzanie kosztów warsztatu,
- pilnowanie terminu ważności badań technicznych taboru firmowego,
- pilnowanie terminu ważności ubezpieczeń o.c. oraz a.c. taboru firmowego,
- pilnowanie terminu ważności opłat drogowych taboru firmowego,
- zatwierdzanie karty przyjęcia/zdania zestawu,
- zatwierdzanie kosztów zakupu przez kierowców części do pojazdów.
3. Mechanik ma obowiązek do podjęcia zlecenia naprawy oraz mycia w przeciągu 24h od momentu jego otrzymania.
4. Nie wywiązywanie się z obowiązków może skutkować upomnieniem, nałożeniem kary finansowej ustalonej przez Zarząd, zwolnieniem z pełnionej funkcji, a w wyjątkowych sytuacjach całkowitym zwolnieniem z firmy.

VI. SPEDYTOR

1. Zarząd mianuje na to stanowisko osobę, która udziela się w firmie i posiada odpowiednie do danego stanowiska predyspozycje.
2. Spedytor jest odpowiedzialny za prowadzenie działu spedycji firmowej i w zakres jego obowiązków wchodzi:
- wydawanie zleceń dla kierowców,
- aktualizacja map,
- pilnowanie firmowego systemu GPS ,
- przygotowywanie ofert przetargowych.
3. Spedytor ma obowiązek wystawić zlecenie w przeciągu 24h od momentu zatwierdzenia przez Księgowego rozliczenia. Spedytor zobowiązany jest planować tak trasę, aby kierowca dostarczał ładunki do różnych krajów w jednym zleceniu chyba, że specyfika zlecenia nie pozwala na to.
4. Nie wywiązywanie się z obowiązków może skutkować upomnieniem, nałożeniem kary finansowej ustalonej przez Zarząd, zwolnieniem z pełnionej funkcji, a w wyjątkowych sytuacjach całkowitym zwolnieniem z firmy.

VII. KSIĘGOWY

1. Zarząd mianuje na to stanowisko osobę, która udziela się w firmie i posiada odpowiednie do danego stanowiska predyspozycje.
2. Księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie działu księgowości firmowej i w zakres jego obowiązków wchodzi:
- prowadzenie konta firmowego,
- prowadzenie konta pracowników,
- zatwierdzanie rozliczeń zleceń firmowych,
- prowadzenie statystyk firmowych,
- prowadzenie statystyk kierowców,
- prowadzenie rankingu pracowników.
3. Księgowy ma obowiązek zatwierdzić rozliczenie i poinformować o tym fakcie Spedytora w przeciągu 24h od momentu oddania rozliczenia przez kierowcę.
4. Nie wywiązywanie się z obowiązków może skutkować upomnieniem, nałożeniem kary finansowej ustalonej przez Zarząd, zwolnieniem z pełnionej funkcji, a w wyjątkowych sytuacjach całkowitym zwolnieniem z firmy.

VIII. KADROWY

1. Zarząd mianuje na to stanowisko osobę, która udziela się w firmie i posiada odpowiednie do danego stanowiska predyspozycje.
2. Kadrowy jest odpowiedzialny za prowadzenie działu kadr firmy i w zakres jego obowiązków wchodzi:
- przeprowadzanie rekrutacji nowych pracowników,
- aktualizacja listy pracowników,
- zatwierdzanie kart kierowców,
- zatwierdzanie kosztów szkoleń i kursów dla kierowców,
- zatwierdzanie urlopów i zwolnień (po uzgodnieniu z Zarządem).
3. Nie wywiązywanie się z obowiązków może skutkować upomnieniem, nałożeniem kary finansowej ustalonej przez Zarząd, zwolnieniem z pełnionej funkcji, a w wyjątkowych sytuacjach całkowitym zwolnieniem z firmy.

IX. RZECZNIK PRASOWY FIRMY

1. Zarząd mianuje na to stanowisko osobę, która udziela się w firmie i posiada odpowiednie do danego stanowiska predyspozycje.
2. Rzecznik prasowy firmy jest odpowiedzialny za prowadzenie działu reklamy i w zakres jego obowiązków wchodzi:
- przeprowadzanie kampanii reklamowej firmy,
- prezentowanie firmy na wystawach, targach, itp.
3. Nie wywiązywanie się z obowiązków może skutkować upomnieniem, nałożeniem kary finansowej ustalonej przez Zarząd, zwolnieniem z pełnionej funkcji, a w wyjątkowych sytuacjach całkowitym zwolnieniem z firmy.

X. WYPŁATY

1. Wypłata jest wypłacana 1go każdego miesiąca.
2. Sposób naliczania wysokości wynagrodzenia:

- Zarząd: ==Podstawa== 2500zł
- Księgowy/Spedytor: ==Podstawa== 2400zł
- Kadrowy/Rzecznik ds. Reklamy: ==Podstawa== 2350zł
- Mechanik: ==Podstawa== 2000zł
- Kierowca na okresie próbnym: ==Podstawa== 1350zł + 0,05zł/km + 25zł Dieta
- Kierowca: ==Podstawa== 1425zł + 0,08zł/km + 25zł Dieta
- Stały Kierowca: ==Podstawa== 1550zł + 0,12zł/km + 25zł Dieta
- Super kierowca: ==Podstawa== 1700zł + 0,18zł/km + 25zł Dieta

Stawka za km ulega zwiększeniu o następujące kwoty w przypadku:
- transportu ładunku chłodnią (po wcześniejszym odbyciu niezbędnego szkolenia):

+ 0,01 zł/km
- transportu ładunku ADR (po ukończeniu wszystkich rodzajów kursu):
+ 0,02 zł/km
- transportu ładunku ponadgabarytowego (po wcześniejszym odbyciu niezbędnego szkolenia):
+ 0,02 zł/km
- przebyciu szkolenia z doskonalenia techniki jazdy:
Poziom I: +0,01 zł/km
Poziom II: +0,02 zł/km
Poziom III: +0,03 zł/km
Poziom IV: +0,04 zł/km
Poziom V: +0,05 zł/km
- Powyższe kwoty są kwotami netto.
- Jeśli jedna osoba zajmuje kilka stanowisk technicznych (księgowy, spedytor, kadrowy, rzecznik prasowy, mechanik) otrzymuje wynagrodzenie tylko za jedno najlepiej płatne stanowisko.

XI. PREMIE

1. Dla najlepszych kierowców w firmie co miesiąc wypłacane będą premie na podstawie prowadzonego rankingu pracowników:
- najwięcej przejechanych km: 5.00 zł
- najmniejsze średnie zużycie paliwa: 300 zł
- najwięcej przewiezionych ton: 200 zł
2. Premie będą wypłacane na święta, a także mogą być wypłacane bez żadnej okazji (w zależności od kondycji finansowej firmy i decyzji Zarządu).

XII. WARSZTAT, MYJNIA, BADANIA TECHNICZNE, UBEZPIECZENIA, OPŁATY DROGOWE

1. Firma płaci za naprawy do 25.000 zł. Jeżeli koszt naprawy jest wyższy, to różnica w koszcie naprawy zostanie potrącona z konta bankowego pracownika.
2. Koszty mycia i sprzątania pojazdów pokrywa firma.
3. Koszty badań technicznych pojazdów pokrywa firma. Raz na cztery miesiące każdy kierowca zobowiązany jest do odstawienia zestawu na przeprowadzenie badania technicznego.
4. Koszty ubezpieczenia o.c. i a.c. pojazdów pokrywa firma.
5. Koszty opłat drogowych pojazdów pokrywa firma.

XIII. SZKOLENIA I KURSY, SKLEP

1. Za szkolenia i kursy pracownik płaci z własnego konta bankowego.
2. Za tuning wizualny pojazdu pracownik płaci z własnego konta bankowego, natomiast koszt ulepszeń mechanicznych ponosi firma zgodnie z regulaminem sklepu.

XIV. ZWOLNIENIA

1. Zwolnienie należy napisać w dziale kadr "Urlopy i Zwolnienia".
2. Zwolnienie oznacza utratę wszystkich funkcji w firmie.
3. Zwolnionym można zostać za:
- nie oddanie rozliczenia w terminie
- brak aktywności na forum przez 1 miesiąc
- rażące naruszenie regulaminu

- kradzież zestawu (ban)
- posiadanie multikonto (ban)
- praca w innej VS (ban)
KURSY:
ADR podstawowy (AKTYWNE)
ADR specjalistyczny cysterny (Nieaktywne)
Materiały promieniotwórcze (Nieaktywne)
Materiały wybuchowe (Nieaktywne)
SZKOLENIA:
Szkolenie z transportu chłodniczego (AKTYWNE)
Szkolenie z transportu ładunków ponad gabarytowych (Nieaktywne)
TECHNIKA JAZDY:
Poziom 0
Avatar użytkownika
DeaconFrost
TECHNIKA JAZDY >POZIOM 0<
TECHNIKA JAZDY >POZIOM 0<
 
Posty: 180
Dołączył(a): Pn sty 18, 2016 09:25
Lokalizacja: Gliwice

Postprzez » Pn sty 18, 2016 12:29

 

Powrót do REGULAMIN !!!KONIECZNIE PRZECZYTAJ!!!

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron

x